Galak Tapi Eman – Aly Zovano Lambe Lambe Kukusan.. Ilat Ora Bebalung.. Ari Sewot Ora Kontrol.. Imbas..se Ning Laki… Abot Kenang Emane.. Abot Kenang Sayange.. Najan Galak Tapi