G# A# Gm G# Fm D G G Fm Sungguh tidak Gm ku sangka kau permainkan Cm cinta ku Gm Sungguh tak ku Fm menduga Gm Kau pergi