1. c. Menguraikan maksud dan tujuan
 2. b. Contoh
 3. c. Perbandingan
 4. d. Perbandingan
 5. d. Menyimpulkan dengan langkah yang benar
 6. a. Pengembangan secara eksploitasi
 7. c. Analogi
 8. d. Generalisai
 9. b. Teks eksposisi
 10. b. Koran
 11. d. Argumentasi
 12. c. Boleh ada dan boleh juga tidak ada dalam suatu teks eksposisi

Leave a Reply