1. b. Alur maju
 2. d. Gaya bahasa
 3. a. Tidak tersebutkan nama pengarangnya
 4. a. Menilai hikayat yang sudah diubah menjadi cerpen
 5. d. Gaya bahasa bebas dan alur lebih dinamis
 6. d. Menarik dan disesuaikan dengan kondisi saat ini
 7. c. Buku pelajaran
 8. d. Hikayat
 9. a. Seorang raja
 10. c. Pengarangnya tidak dikenali
 11. b. Dongeng
 12. d. Arab

Leave a Reply