Nisab zakat emas ialah 20 misqal atau 93,6 gram. Adapun zakat yang wajib dikeluarkannya ialah ½ misqal atau 2 ½ %. Misalnya kalau emas yang dimiliki pas 93,6 gram, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,125 gram.

Leave a Reply