Jawab:
A. barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga.
B. harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah.
C. harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif).
D. harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai’).

Leave a Reply